STOWARZYSZENIE

 

O NAS
STRONA GŁÓWNA
MANIFEST
GENEZA I CELE
KONTAKT
WYSZUKIWARKA
HISTORIA GRUPY

GALERIA ZDJĘĆ

FILMY

DO SŁUCHANIA

TEATR SANTO SUBITO

POEZJA

DO CZYTANIA

RZYM 16-23.10.2010

ZIEMIA ŚWIĘTA 19 - 26.04.2013

 

Geneza i cele

Grupa Santo Subito z parafii św. Ojca Pio w Warszawie

 

  Jak powstała Grupa Santo Subito i jakie sobie stawia cele?

 

Grupa Santo Subito działa już od sześciu lat na warszawskich Kabatach, w parafii św. O. Pio. Pochodzimy z różnych środowisk, wykonujemy różne zawody, są wśród nas całe rodziny i osoby samotne, dorośli, młodzież i dzieci. Łączy nas nauka papieża Jana Pawła II i Jego znaczenie w naszym życiu.

 

 

 

 

Idea powołania grupy zrodziła się w kwietniu 2005, gdy po śmierci Jana Pawła II przeżywaliśmy niezwykłe chwile. Ogarnęło nas poczucie ogromnej straty, zagubienia i żalu, ale też z drugiej strony - doświadczaliśmy tego wyjątkowego uczucia wyciszenia, wzajemnej życzliwości okazywanej w pracy i na ulicy. Pojawiały się gesty pojednania wśród kibiców zwaśnionych klubów i polityków skłóconych ze sobą od lat. Zadawaliśmy sobie wówczas pytania: „Jak długo to może trwać”, „Co zrobić z tą falą dobrych uczuć?, „Jak uchronić ją przed zapomnieniem i przemijaniem?”, „Jak tu dalej żyć?”.

 

Tej refleksji towarzyszyła też myśl: „Ile tak naprawdę znamy z tych 28 000 stron zapisanych przez „naszego Papieża? Ile czytaliśmy Jego encyklik, książek czy poezji? Czy rzeczywiście wiemy, czego przez te lata nas nauczał?”. Postanowiliśmy spotkać się w gronie kilkunastu osób. Czuliśmy potrzebę porozmawiania o odejściu Jana Pawła II i tym, czym był dla nas Jego pontyfikat. Chcieliśmy zatrzymać tę falę życzliwości i przenieść ją w przyszłość, a przede wszystkim zaczęliśmy nadrabiać swoje zaległości.

 

Cel nr 1 - Lepsze poznanie nauki Jana Pawła II

 

Przez zgłębianie nauki Jana Pawła II chcemy zbliżać się do Boga. Po Jego odejściu zrozumieliśmy, że przyszedł czas, aby zabrać się do studiowania Jego dzieł: trudniejszych – encyklik,  adhortacji, rozpraw naukowych, homilii, listów do rozmaitych środowisk, jak i literatury pięknej: poezji, dramatów i utworów autobiograficznych.

Dzieła te zgłębiamy, przygotowując się do spotkań – na każdym omawiamy jedną pozycję. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu, czasem częściej. Pierwsze miało miejsce 14 V 2005 roku i było poświęcone encyklice „Laborem exercens”. W ciągu tych sześciu lat, które upłynęły od Jego śmierci, udało nam się przestudiować wszystkie papieskie encykliki, adhortację „O powołaniu i misji świeckich w Kościele i na świecie”, rozprawę „Miłość i odpowiedzialność”, przeczytaliśmy Jego poezje, dramaty, książki wspomnieniowe: „Dar i tajemnica”, „Przekroczyć próg nadziei”, „Wstańcie, chodźmy”, „Pamięć i tożsamość”. To jest nasz skromny pomnik wystawiony Janowi Pawłowi II.

Na spotkaniach dyskutujemy o przeczytanym utworze i dzielimy się własnymi refleksjami. Zastanawiamy się, jak przeczytane treści przenieść do naszego życia zawodowego, jak wzbogacić nimi życie rodzinne, społeczne. Słuchamy również papieskich homilii, oglądamy fragmenty filmów, śpiewamy ulubione piosenki Papieża – nie stronimy od kremówek… Spotkaniu zawsze towarzyszy modlitwa. Jeśli dzieło jest trudniejsze, zapraszamy ekspertów: księży, teologów, dziennikarzy, pisarzy. Swą obecnością zaszczycili nas ks. arcybiskup Kazimierz Nycz, dr Wanda Półtawska, Paweł Zuchniewicz, Grzegorz Polak, prof. Marian M. Drozdowski.

 

Cel nr 2 – Wędrówki śladami Jana Pawła II


Chcemy podążać ścieżkami Jana Pawła II również dosłownie. Pielgrzymujemy więc do miejsc Mu bliskich: od Wadowic, gdzie „wszystko się zaczęło”, poprzez dróżki w Kalwarii, umiłowany Kraków, gdzie, „każdy kamień był Mu drogi”, aż do Rzymu, gdzie dopełniło się Jego ziemskie życie. Dotarliśmy Jego śladami do Niepokalanowa, nad Wigry, pojechaliśmy do Wilna, na Górę Krzyży w Szawlach. Płynęliśmy kajakami Krutynią i Czarną Hańczą, a także Kanałem Augustowskim.

 

Jeździmy do miejsc, w których kiedyś bywał, aby odczuwać Jego obecność we wspomnieniach ludzi, którzy Go spotkali. Wsłuchujemy się w ich opowieści, dzielimy emocje, które im towarzyszyły w chwilach spotkań z papieżem. W Gdańsku spotkaliśmy Lecha Wałęsę oraz ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego, który poświęcił dużo czasu na rozmowę z nami. Na Laskowcu – działacza PTTK Stefana Jakubowskiego, który w górach postawił kaplicę. Statkiem „Serwy” po Wigrach wiózł nas kapitan Leonard Okuniewski, ten sam, który żeglował z Papieżem. W Krakowie przyjął Grupę Santo Subito na prywatnej audiencji ks. Kardynał Franciszek Macharski.

 

Wędrując śladami Jana Pawła II, oglądamy pamiątki po nim i zdjęcia z Jego pobytu. Chcemy się wczuć w atmosferę tamtych lat, ale także przekazać ją  naszym dzieciom. Przed przyjazdem na miejsce czytamy homilie lub oglądamy fragmenty filmów z wizyt papieskich. Wycieczki po Polsce to ukazywanie młodemu pokoleniu piękna polskiej przyrody, to lekcja patriotyzmu i miłości do ojczystej ziemi.

 

Nasza ostatnia pielgrzymka – do Grobu Jana Pawła II w Rzymie w październiku 2010 r. –  zaowocowała spotkaniami w Instytucie Polskim z ks. Sławomirem Oderem – postulatorem procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II,  Arturo Marim, osobistym fotografem Papieża, Markiem Lenertem oraz Jarosławem Mikołajewskim – poetą, dyrektorem Instytutu.

 

Cel nr 3 – Pomoc potrzebującym

 

Jan Paweł II często mówił o „wyobraźni miłosierdzia”. Jesteśmy świadomi, że żyje wokół nas tak wiele osób potrzebujących pomocy. Chcemy pomagać na miarę naszych możliwości, choćby niektórym. Objęliśmy patronatem dwa Domy Dziecka: w Gołdapi i w Częstochowie, fundujemy stypendium naukowe, pomagamy finansowo rodzinie będącej w bardzo trudnej sytuacji, zbieramy używany lecz sprawny sprzęt komputerowy, odzież i kosmetyki, i przekazujemy je osobom potrzebującym. Najczęstszą formą pomocy jest zdobywanie funduszy poprzez „akcję ciasteczkową” – pieczenie i sprzedaż ciasteczek przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem oraz organizowanie loterii fantowych. Za uzyskane pieniądze organizujemy dla dzieciaków z domów dziecka wycieczki do Warszawy, zakupujemy potrzebne im sprzęty i rzeczy. Corocznie organizowaliśmy akcję „Listy do Mikołaja”. Chcemy rozwijać działalność charytatywną i założyć fundację bądź stowarzyszenie.

 

Cel nr 4 – Poznawanie życia Jana Pawła II i podtrzymywanie pamięci o Nim

 

Życie Jana Pawła II było dla nas wszystkich wielkim darem od Boga. Staramy się bliżej je poznawać i zachęcać innych do jego poznawania poprzez następujące aktywności:

 

■ Spotkania z ludźmi związanymi z Papieżem

 

Organizujemy spotkania z osobami związanymi z Janem Pawłem II za Jego życia, autorami książek na Jego temat, artystami recytującymi Jego poezję, dziennikarzami, poetami. Słuchamy ich relacji i wspomnień ze spotkań z Papieżem, rozmawiamy o różnych wydarzeniach, które głęboko utkwiły im w pamięci.

Dotychczas mieliśmy radość spotkania i rozmowy z Kardynałem Franciszkiem Macharskim, księdzem Mieczysławem Malińskim, Lechem Wałęsą. Organizujemy cykl spotkań z Pawłem Zuchniewiczem i Grzegorzem Polakiem. Na wykład dr Wandy Półtawskiej, który zorganizowaliśmy w lutym 2010 r. w kościele św. O. Pio, przybyło wiele osób z Warszawy i innych miejscowości. Lista osób, które chcielibyśmy spotkać jest długa…

 

■ Konkursy wiedzy o życiu JPII, poetyckie i recytatorskie

 

Szczególnie zależy nam na uczestniczeniu w nich młodych ludzi. Coraz lepiej się udaje się realizować ten cel. W 2007 r. na konkurs poetycki pt. „Zatrzymaj się – to przemijanie ma sens” wpłynęło kilkadziesiąt utworów poświęconych Janowi Pawłowi II.  Rok później w konkursie wiedzy o życiu JPII wzięło udział 70 osób, w tym ok. 50 dzieci ze szkół podstawowych. Konkursy organizujemy przeważnie w terminach zbiegających się z ważnymi rocznicami związanymi z życiem Jana Pawła II, popularyzując wśród dzieci i młodzieży nauczanie papieskie.

 

■ Uroczyste obchody rocznic papieskich – Teatr Santo Subito

 

Obchodzimy uroczyście rocznice ważnych wydarzeń w życiu Jana Pawła II: datę wyboru na Stolicę Piotrową, imieniny, rocznicę odejścia do Domu Ojca. Wieczory pamięci rozpoczyna Msza Św., po której przygotowujemy program dokumentalno-muzyczny: wspomnienia przeplatane fragmentami filmów, poezję papieską, piosenki zespołu Do Góry Nogami, który działa w ramach naszej grupy. Zorganizowaliśmy dotychczas 12 wieczorów wspomnień. W drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II zespół wydał płytę poświęconą Ojcu Świętemu, zatytułowaną „Santo Subito”.

Przygotowaliśmy wystawy fotografii „2 kwietnia 2005” i „Był blisko nas”. Staramy się kontynuować tradycję Teatru Rapsodycznego, jako Teatr Santo Subito. Pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II uczciliśmy spektaklem poetyckim „Non omnis moriar”. Dwa lata temu wystawiliśmy „Testament Jana Pawła II”, a w przedsionku kościoła wchodzący mogli zobaczyć rozwieszone pierwsze strony gazet wydanych  śmierci Papieża. 2 kwietnia 2011 r. przygotowaliśmy wieczór pt. „Boże Miłosierdzie – przesłanie pontyfikatu Jana Pawła II”. Aktywność ta pozwala nam pełniej zrozumieć rolę, jaką odegrał Jan Paweł II w wymiarze religijnym, społecznym, narodowym, w naszej drodze ku wolności. Przypominamy o tym sobie i innym, dziękując Bogu za dar Jana Pawła II.

 

■ Uczestnictwo w projektach, organizowanych przez środowiska kultywujące pamięć Jana Pawła II

 

W kwietniu 2008 roku w uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Papieskich – Pokolenie JP2 Papieżowi w Instytucie Papieża Jana Pawła II w Warszawie, rok później – w Białymstoku. W 2009 r. byliśmy także współorganizatorem IV Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego w Instytucie Jana Pawła II w Wilanowie. Utrzymujemy bieżącą współpracę z ważnymi portalami internetowymi: generationjp2, pokolenie-jp2, Loolek itp.

 

■ Przygotowania do beatyfikacji Jana Pawła II

 

W celu duchowego przygotowania się do beatyfikacji Papieża Jana Pawła II podjęliśmy następujące działania:

- Od 1 lutego 2011 r. codziennie odmawiamy w domach różaniec w intencji przygotowań do beatyfikacji i podziękowań za dar polskiego Papieża.

- 2 kwietnia przygotowaliśmy uroczystą oprawę Mszy św. w 6. rocznicę śmierci Jana Pawła II i wieczór muzyczno-filmowy pt. „Boże Miłosierdzie – przesłanie pontyfikatu Jana Pawła II”.

- Od wtorku 26 kwietnia w kościele św. O. Pio będzie trwała nowenna przygotowawcza do beatyfikacji. W tym czasie, po każdej mszy wieczornej, gośćmi Santo Subito będą Paweł Zuchniewicz, Marian Marek Drozdowski i Grzegorz Polak.

- 30 kwietnia do północy trwać będzie uroczysta adoracja w kościele św. Ojca Pio, poprzedzająca dzień beatyfikacji, a o północy planowana jest dziękczynna Msza św.

- 1 maja nie przewidujemy inicjatyw grupowych. Indywidualnie będziemy przeżywać Mszę św. beatyfikacyjną.

 

Wstańcie, chodźmy razem

 

Nazwaliśmy naszą grupę „Santo Subito” (od tytułu wiersza napisanego przez współzałożycielkę). Zapraszamy do niej wszystkich, którym bliska jest myśl i nauczanie Jana Pawła II. Mówił On, że musimy od siebie wymagać, choćby inni od nas nie wymagali. Jako Grupa Santo Subito, czujemy się odpowiedzialni za to, co zrobimy z takimi chwilami, jakie przeżywaliśmy w kwietniu 2005 r. Czy pozwolimy im przeminąć, czy zakopiemy talenty do ziemi, czy też – jak zdrowe drzewo wydamy owoce, dzieląc się nimi z potrzebującymi. Nie mniej istotne jest to, co uczynimy ze spuścizną Jana Pawła II: czerpiąc z niej znajdujemy siłę do życia – bez Niego cielesnego – ale z Nim – duchowym. A więc zgłębianie Jego dzieł, a więc modlitwa, a więc dzielenie się słowem. Gdy nasycimy się duchowo – chcemy  dzielić się tym, co każdy ma najlepszego, z osobami najbardziej potrzebującymi.

 

Maciej Trybulec                     Piotr Linke                            Danuta Bolikowska

 

Grupa ma siedzibę w Warszawie w parafii św. Ojca Pio, ul. Rybałtów 25.

 

Więcej o nas można przeczytać pod adresem:

www.santosubito.org.pl

 

Tel. kontaktowy 607 370-111

 

 


GALERIA POZIOMA
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

!!! CO, GDZIE, KIEDY !!!
czerwiec, 2024
pnwtśrczptsbnd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

PODZIĘKOWANIA

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

AKT ZAWIERZENIA GRUPY

SONDA
Czy Polacy wystarczająco pielęgnują pamięć św. Jana Pawła II
TAK
NIE

Wyniki
WAŻNE STRONY

KONTO UŻYTKOWNIKA
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Grupa "Santo Subito" - Parafia Św. Ojca Pio w Warszawie
ul. Rybałtów 25 - tel. Maciek 607-370-111, Piotr 604-280-522
e-mail: maciej.tc@gmail.com, popoinke@gmail.com
Informacje działają w oparciu o system CMS Webman
Generowanie strony [s]: 0.0347